Kvaliteta

obilježje kojim se ponosimo

Najvažnija stavka našeg poslovanja je proizvodnja kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda. Ne samo da smo certificirani od strane vanjskih agencija za kvalitetu po IFS Food, već i osiguravamo kontinuirane edukacije naših djelatnika vezane za kvalitetu, higijenu i zaštitu na radu. 

O kvaliteti Vam možemo reći mnogo, ali certifikat IFS Food na višoj razini govori sam za sebe.