RIGETA d.o.o. je trgovačko društvo u privatnom vlasništvu za proizvodnju, preradu i prodaju mesa i mesnih proizvoda koje je započelo s radom 1991. g.

Naša misija je isporučiti kupcu zdravstveno ispravno meso vrhunske teksture i kvalitete.

Sustavnom kontrolom kvalitete osiguravamo proizvodnju zdravstveno ispravnog i kvalitetnog proizvoda prilagođenog željama naših kupaca.

Postupajući u skladu sa zakonima te svim primjenjivim normama, a uz korištenje najnovijih tehnologija, ostvarujemo kvalitetne uvjete rada koji dovode do ostvarenja punog potencijala svih zaposlenika, a i društva kao cjeline.

Proizvodi

Temelj svakog kvalitetnog proizvoda jest kvaliteta sirovine koja se koristi.